Specialist inom Podiatrisk Medicin.

Som Podiatrisk specialist har vi särskilt intresse inom fotkirurgi och idrottsmedicin.

I detta inkluderar muskuloskeletal undersökningar inklusive biomekaniska gånganalyser för att få ett övergripande förståelse om underliggande orsaker till skador och behandlingsmetoder med avgjutna funktionella inlägg och rehabiliteringar.

Vi har även intresse för hög risk foten inom området för diabetiker, reumatiker och även patienter med hudåkommor. 

Besök vår webshop Footdoc.shop

Köp våra unika fotvårdsprodukter. Våra produkter är beprövade för att mjukgöra bland annat, torra fötter, hälsprickor, förhårdnader och klåda. Besök vår webshop för mer information.

Till Webshoppen